Llwybrau Dysgu Powys Learning Pathway LogoLogo
Gwneud cais  English

Cyrsiau

Chwilio am y cyrsiau ar eich cyfer chi

Image for Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Image for Addysg Gorfforol
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Image for Amaethyddiaeth
Amaethyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Image for Cemeg
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Cemeg
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Cyfrifiadureg
Cyfrifiadureg

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Image for Hanes
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Image for Mathemateg
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Welsh Baccalaureate
Welsh Baccalaureate

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfe...

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Image for Law
Law

Yn aros am gyfieithiad

Image for Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Image for Saesneg Iaith
Saesneg Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Image for Ffrangeg
Ffrangeg

Mae'r cwrs Lefel A Ffrangeg yn hybu brwdfrydedd at yr iaith a’r diwylliant. Bydd yn eich helpu i ddatblygu dea...

Image for GCh Cymhwysol
GCh Cymhwysol

Yn aros am gyfieithiad

Image for Technoleg Cerddoriaeth
Technoleg Cerddoriaeth

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Image for Bioleg
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Seicoleg
Seicoleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Diploma mewn TG
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Image for Bioleg
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Peirianneg
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Astudio'r Cyfryngau
Astudio'r Cyfryngau

Mae’r cyfryngau a’r diwydiant cyfathrebu ymhlith diwydiannau mwya’r byd. Mae’r cwrs hwn yn cychwyn ar y ...

Image for Cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Cwrs UG/Safon Uwch yw cerddoriaeth sydd wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu ...

Image for Tecstilau
Tecstilau

Yn aros am gyfieithiad

Image for Sbaeneg
Sbaeneg

Mae'r cwrs lefel AS/safon uwch Sbaeneg wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd ac ...

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Image for Busnes a'r Gyfraith
Busnes a'r Gyfraith

Yn aros am gyfieithiad

Image for Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BTEC)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BTEC)

Yn aros am gyfieithiad

Image for Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3

Yn aros am gyfieithiad

Image for Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Celf a Dylunio
Celf a Dylunio

Mae’r cwrs hwn yn darparu ffocws ar gyfer celf a dylunio ac integreiddio gwybodaeth ddamcaniaethol a dealltwri...

Image for Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Image for Cymraeg Mamiath
Cymraeg Mamiath

Yn aros am gyfieithiad

Image for Mathemateg Bellach
Mathemateg Bellach

Mae’r cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol sy’n ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriae...

Image for Diploma mewn Busnes
Diploma mewn Busnes

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Image for Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Image for Ffotograffiaeth
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Image for Hanes
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Image for Busnes
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Mae’n berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y by...

Image for Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Image for Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio a’ch difyrru a’ch helpu i ddeall y dylanw...

Image for Ffiseg
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Twristiaeth
Twristiaeth

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth.

Image for Diploma Ategol mewn Chwaraeon
Diploma Ategol mewn Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Image for Astudio'r Cyfryngau
Astudio'r Cyfryngau

Mae’r cyfryngau a’r diwydiant cyfathrebu ymhlith diwydiannau mwya’r byd. Mae’r cwrs hwn yn cychwyn ar y ...

Image for Cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Cwrs UG/Safon Uwch yw cerddoriaeth sydd wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu ...

Image for Llenyddiaeth Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Chwaraeon
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Image for Drama a Theatr
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Barod?

Mae gwneud cais i ddarparwr Llwybrau Dysgu Powys yn gyflym, syml ac i gyd ar-lein!

Gwneud cais nawr