Llwybrau Dysgu Powys Learning Pathway LogoLogo
Gwneud cais  English

GCh Cymhwysol

Trosolwg o'r cwrs

Yn aros am gyfieithiad

Cyfleoedd

Ar ôl cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwneud cais
Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  QiW Code: C00/1177/8

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Providers