Llwybrau Dysgu Powys Learning Pathway LogoLogo
Gwneud cais  English

Mae eich dyfodol ym Mhowys yn dechrau yma.

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


Pam Powys?

Cefnogaeth i Fyfyrwyr
Mae gan ein dosbarthiadau Chweched Dosbarth hanes gwych o gynnig cefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, yn eu helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau oll y gallant.
Cyrsiau AS
Yn wahanol i Loegr, gallwch ddewis i astudio eich cwrs mewn darnau un flwyddyn ar draws ein Dosbarthiadau’r Chweched. Gyda hyn gallwch arolygu’ch dewisiadau pwnc ar ôl eich blwyddyn gyntaf.
Bagloriaeth Cymru
Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Cyfleusterau
O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.

Image for Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Image for Cemeg
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Bioleg
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Welsh Baccalaureate
Welsh Baccalaureate

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfe...

Image for Mathemateg
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Rhagor o gyrsiau

Digwyddiadau sy’n dod

Brecon High School -

  16/06/20 17:30

  School Hall

Mwy o ddigwyddiadau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy

Barod?

Mae gwneud cais i ddarparwr Llwybrau Dysgu Powys yn gyflym, syml ac i gyd ar-lein!

Gwneud cais nawr