Llwybrau Dysgu Powys Learning Pathway LogoLogo
Gwneud cais  English

Mae eich dyfodol ym Mhowys yn dechrau yma.

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


Dywedwch wrthyf!Bagloriaeth Cymru – y mythau!

Pam Powys?

Cefnogaeth i Fyfyrwyr
Mae gan ein dosbarthiadau Chweched Dosbarth hanes gwych o gynnig cefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, yn eu helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau oll y gallant.
Cyrsiau AS
Yn wahanol i Loegr, gallwch ddewis i astudio eich cwrs mewn darnau un flwyddyn ar draws ein Dosbarthiadau’r Chweched. Gyda hyn gallwch arolygu’ch dewisiadau pwnc ar ôl eich blwyddyn gyntaf.
Bagloriaeth Cymru
Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Cyfleusterau
O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.

Image for Diploma mewn TG
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Image for Drama a Theatr
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Image for Cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Cwrs UG/Safon Uwch yw cerddoriaeth sydd wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu ...

Image for Astudio'r Cyfryngau
Astudio'r Cyfryngau

Mae’r cyfryngau a’r diwydiant cyfathrebu ymhlith diwydiannau mwya’r byd. Mae’r cwrs hwn yn cychwyn ar y ...

Image for Celf a Dylunio
Celf a Dylunio

Mae’r cwrs hwn yn darparu ffocws ar gyfer celf a dylunio ac integreiddio gwybodaeth ddamcaniaethol a dealltwri...

Image for Busnes a'r Gyfraith
Busnes a'r Gyfraith

Yn aros am gyfieithiad

Rhagor o gyrsiau

Digwyddiadau sy’n dod

Gwernyfed High School - Noson Agored

  27/11/19 18:00

  School Hall

Crickhowell High School - Noson Agored

  28/11/19 17:00

  School Hall

Brecon High School -

  21/01/20 16:00

  School Hall

Mwy o ddigwyddiadau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy

Barod?

Mae gwneud cais i ddarparwr Llwybrau Dysgu Powys yn gyflym, syml ac i gyd ar-lein!

Gwneud cais nawr