Cyrsiau

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.

Image for Welsh Second Language
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Music
Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut mae Cerddoriaeth yn gweithio a sut mae wedi datblygu ers Cyfnod y Farque. Mae gan y pwnc enw da academaidd cryf sy'n ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Music Technology
Technoleg Cerddoriaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Classical Civilisation
Dinasyddiaeth Glasurol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Digital Media
Cyfryngau Digidol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cemeg
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Design & Tech
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Textiles
Tecstilau

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for IT (Diploma)
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Further Maths (AS)
Mathemateg Bellach

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A. Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, byddwch yn...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Geography
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 9 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Media Studies
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant yn llywio ein canfyddiadau o'r byd drwy'r cynrychiolaethau, y syniadau a'r safbwyntiau y maent yn eu ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Law
Law

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Spanish
Sbaeneg

Mae'r cwrs lefel AS/safon uwch Sbaeneg wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd ac sy ' n datblygu eu sgiliau Sbaeneg.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Criminology
Troseddeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for History
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Language and Literature
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio ach difyrru ach helpu i ddeall y dylanwadau fu ar etifeddiaeth yr iaith Saesneg. Cewch eich annog hefyd i ymateb yn greadigol a deallus i brif ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Health and Social Care
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sports Coaching
Sports Coaching

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Welsh Baccalaureate
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer cyflogadwyedd. Dyma'r sgiliau y mae cyflogwyr a sefydliadau addysg bellach yn eu gwerthfawrogi ar r...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for National Extended Certificate in Sport
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Psychology
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan chi! Bydd Astudio Seicoleg yn rhoi cipolwg sylfaenol a pharhaol i chi ar ymddygiad dynol i'ch helpu i ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business (Diploma)
Diploma mewn Busnes

I'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydym yn cynnig Tystysgrif mewn Busnes, sy'n gyfwerth ag un Safon Uwch dros gwrs 2 flynedd. Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am barhau â'u...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business & Law
Busnes a'r Gyfraith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Level 3 Financial Studies
Lefel 3 mewn Astudiaethau Ariannol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Bioleg
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sports Coaching and Development
Sports Coaching and Development

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Agriculture
Amaethyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Mandarin
Mandarin

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for ICT (BTEC)
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Children's Care, Play, Learning, and Development
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad

Mae'r cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Maen berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y byddan nhw i gyd yn gweithio mewn busnes neu'n ymwneud rhywsut yn ystod eu hoes. Dylai unrhyw fyfyrwyr &...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 9 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for French
Ffrangeg

Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'u dealltwriaeth ddiwylliannol o'r gwledydd neu'r cymunedau lle siaredir yr iaith. Canolbwyntir yn gr...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 9 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Applied ICT
GCh Cymhwysol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Engineering (Diploma)
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport (Sub Dip)
Diploma Ategol mewn Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Further Maths
Mathemateg Bellach

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A. Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, byddwch yn...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art and Design
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, lle mae arfer celf, crefft a dylunio yn cael ei gyfuno'n ystyrlon gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcan...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Physical Education
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 9 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Music Technology (BTEC)
Technoleg Cerddoriaeth

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Drama & Theatre
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 7 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Religious Studies
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cymraeg Mamiath
Cymraeg Mamiath

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Applied Diploma in Business
Diploma Cymhwysol Busnes

Mae dealltwriaeth o fyd busnes yn berthnasol i'r rhan fwyaf o rolau swydd yn economi'r Deyrnas Unedig. Cynlluniwyd cymhwyster Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Busnes ar gyfer Cymru a Lloegr i ddarparu'r wyboda...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Cwrs UG/Safon Uwch yw cerddoriaeth sydd wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau cerddorol neu sy'n dymuno bod yn gerddor proffesiynol.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Language
Saesneg Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art & Design: Fine Art
Celf a Dylunio: Celf Gain

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Computer Science
Cyfrifiadureg

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Medical Science
Gwyddor Meddygol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Public Services
Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 0 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for ICT
TGCh

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 7 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Maths
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 13 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Media Studies (BTEC)
Astudio'r Cyfryngau

Maer cyfryngau ar diwydiant cyfathrebu ymhlith diwydiannau mwyar byd. Maer cwrs hwn yn cychwyn ar y broses o ddod i ddeall yr hyn sydd, ar yr olwg gyntaf, yn gyfarwydd i ni teledu, ffilmiau, radio, papurau ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Photography
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Literature
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hospitality
Lletygarwch

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Engineering (Ext. Cert)
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hanes
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport (BTEC)
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art & Design: Photography
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Biology
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cymdeithasol fel dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg. Felly, mae astudio Bi...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 14 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for German
Almaeneg

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Chemistry
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art, Craft and Design
Celf, Crefft a Dylunio

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sociology
Cymdeithaseg

Yn aros am gyfieithiad.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Marine Science
Gwyddor y Mr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Health and Social Care (L3)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Tourism
Twristiaeth

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Physics
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 11 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Government and Politics
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a gwella eu gallu i ddehongli, arfarnu a gwneud sylwadau ar natur gwleidyddiaeth. Maen annog dysgwyr i...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth