Diploma Cymhwysol Busnes


Trosolwg o'r cwrs

Mae dealltwriaeth o fyd busnes yn berthnasol i'r rhan fwyaf o rolau swydd yn economi'r Deyrnas Unedig. Cynlluniwyd cymhwyster Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Busnes ar gyfer Cymru a Lloegr i ddarparu'r wybodaeth, dealltwriaeth a'r sgiliau sylfaenol i ddysgwyr sy'n gysylltiedig gweithgareddau busnes. Bydd yn sbarduno ymchwilio, archwilio ac adolygu o ran llawer o agweddau o fusnes, i hybu ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1177/4

  Cymhwyster: WJEC Level 3

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr