Bioleg


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Bioleg yn cynnig gwybodaeth eang i ddysgwyr sy'n ymwneud llawer o agweddau amrywiol ar amrywiaeth o destunau.

Mae'r rhain yn cynnwys gweithredu mewnol organebau mewn ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg, i faterion cymdeithasol yn cynnwys dylanwad dynol ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0724/3

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr