Ffrangeg


Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs Lefel A Ffrangeg yn hybu brwdfrydedd at yr iaith a’r diwylliant. Bydd yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o’r iaith mewn amrywiaeth o gyd-destunau ac i gyfathrebu’n hyderus ac effeithiol yn Ffrangeg. Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r gymdeithas gyfoes, cefndir diwylliannol ac etifeddiaeth gwledydd lle siaredir Ffrangeg. Byddwch y astudio’r iaith yn y cyd-destun ehangach a fydd yn eich paratoi i fyw mewn cymdeithas amlieithog fyd-eang.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0792/3

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr