Mathemateg Bellach


Trosolwg o'r cwrs

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A. Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, byddwch yn astudio cymwysiadau pellach o fathemateg mewn mecaneg ac ystadegau.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1173/8

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr