Astudio'r Cyfryngau


Trosolwg o'r cwrs

Maer cyfryngau ar diwydiant cyfathrebu ymhlith diwydiannau mwyar byd. Maer cwrs hwn yn cychwyn ar y broses o ddod i ddeall yr hyn sydd, ar yr olwg gyntaf, yn gyfarwydd i ni teledu, ffilmiau, radio, papurau newydd a chylchgronau.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1165/4

  Cymhwyster: BTEC L3

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr