Sbaeneg


Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs lefel AS/safon uwch Sbaeneg wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd ac sy ' n datblygu eu sgiliau Sbaeneg.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0796/6

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr