Bagloriaeth Cymru


Trosolwg o'r cwrs

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer cyflogadwyedd. Dyma'r sgiliau y mae cyflogwyr a sefydliadau addysg bellach yn eu gwerthfawrogi ar rhai sydd eu hangen ar ddysgwyr ar gyfer dysgu, gwaith a bywyd.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0721/2

  Cymhwyster: ESQ

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr