e-sgol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Beth yw e-sgol?

Project yw e-sgol a noddir gan Lywodraeth Cymru i ehangu cyfleoedd i ddisgyblion l-14 astudio cyrsiau na fyddai ar gael iddynt fel arall. Maer gwersi yn digwydd trwy gyfrwng cyswllt electronig byw gydag athro tra bor disgyblion yn gallu aros yn eu hysgolion.

Sut maen gweithio?

Maer gwersi yn cael eu darparu yn ysgol y disgybl trwy gyfrwng electronig. Gwersi byw ywr rhain gan athro profiadol a chymwys. Maer athro wedi ei leoli mewn ysgol arall.

Grwpiau bach o ran nifer ywr grwpiau o ddisgyblion ac maent yn cyfathrebu gydar athro ou hysgol drwy system ddarlledu byw e-sgol.

Maer athro yn medru rhoi adborth ar waith y disgybl yn fyw trwy gyfrwng y system a gall y disgyblion gyfrannu at y wers ar lafar yn union fel petair athro yno yn yr ystafell gyda nhw.

Pa offer a fydd ar gael?

Yn ddibynnol ar y pwnc, gall disgybl hefyd dderbyn cliniadur personol iw ddefnyddio dros hyd y cwrs.

Mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau penodol, cysylltwch : [email protected]