Cynllun gliniadur am ddim

Fel myfyriwr Blwyddyn 12 mewn Chweched Dosbarth ym Mhowys, gallwch fod yn gymwys i gael gliniadur am ddim*.

Rydych chi'n gymwys!
Os ydych yn fyfyriwr Blwyddyn 12 sy'n astudio mewn darparwr dysgu ym Mhowys, gan ddechrau ym mis Medi 2021 - yna rydych yn gymwys*!
Ewch ag ef adref
Eich gliniadur yw eich gliniadur* - ewch ag ef adref neu ei adael yn yr ysgol os dymunwch.
Modern a chyflym
Mae eich gliniadur yn liniadur 14 gwych sy'n gyflym ac yn barod i droi ymlaen pan fydd ei angen arnoch. Gallwch weld y spec yma.

Mynediad at adnoddau
Defnyddiwch eich gliniadur i gael mynediad at eich holl adnoddau dysgu digidol, drwy Hwb.

Sut i wneud cais? Gallwch wneud cais am liniadur am ddim pan fydd y cynllun yn agor yn ddiweddarach eleni.

*Yn amodol ar yr amodau o fewn cytundeb y cynllun gliniaduron am ddim.