Mae eich dyfodol ym Mhowys yn dechrau yma.

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Hanes Seicoleg Mathemateg Bioleg Law Busnes Ffrangeg Addysg Gorfforol 

GwybodaethCynllun gliniadur am ddim


Pam Powys?

Cefnogaeth i Fyfyrwyr
Mae gan ein dosbarthiadau Chweched Dosbarth hanes gwych o gynnig cefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, yn eu helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau oll y gallant.
Cyrsiau AS
Yn wahanol i Loegr, gallwch ddewis i astudio eich cwrs mewn darnau un flwyddyn ar draws ein Dosbarthiadau’r Chweched. Gyda hyn gallwch arolygu’ch dewisiadau pwnc ar ôl eich blwyddyn gyntaf.
Bagloriaeth Cymru
Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Cyfleusterau
O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Image for Drama a Theatr
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Image for Cemeg
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3

Yn aros am gyfieithiad

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Image for TGCh
TGCh

Yn aros am gyfieithiad

Image for Bioleg
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy