Mae eich dyfodol ym Mhowys yn dechrau yma.

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Hanes Seicoleg Law Ffrangeg Bioleg Mathemateg Addysg Gorfforol Tecstilau 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2021 bellach ar agor!


Pam Powys?

Cefnogaeth i Fyfyrwyr
Mae gan ein dosbarthiadau Chweched Dosbarth hanes gwych o gynnig cefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, yn eu helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau oll y gallant.
Cyrsiau AS
Yn wahanol i Loegr, gallwch ddewis i astudio eich cwrs mewn darnau un flwyddyn ar draws ein Dosbarthiadau’r Chweched. Gyda hyn gallwch arolygu’ch dewisiadau pwnc ar ôl eich blwyddyn gyntaf.
Bagloriaeth Cymru
Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Cyfleusterau
O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Image for Ffrangeg
Ffrangeg

Mae'r cwrs Lefel A Ffrangeg yn hybu brwdfrydedd at yr iaith ar diwylliant. Bydd yn eich helpu i ddatblygu deall...

Image for Mathemateg
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Image for Bioleg
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Ffiseg
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Image for Chwaraeon
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy