Cynnig

Darganfod ac archwilio cynnig Powys ar gyfer Mis Medi 2021.

Cynnig Gogledd Powys
Provider A B C D E
Powys Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e]
Ysgol Uwchradd Caereinion Bagloriaeth Cymru
Law
Ffrangeg
Cemeg
Addysg Gorfforol
Llenyddiaeth Saesneg
Bioleg
Bioleg
Cymraeg Mamiath
Celf a Dylunio
Hanes
Hanes
Seicoleg
Daearyddiaeth
Cerddoriaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Daearyddiaeth [e]
Ysgol Llanfyllin Cemeg
Celf a Dylunio: Celf Gain
Peirianneg
Drama a Theatr
Cymraeg Mamiath
Diploma mewn Busnes
Ffiseg
Ffrangeg
Hanes
Ffotograffiaeth
Cerddoriaeth [e]
Bioleg
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Astudio'r Cyfryngau
Amaethyddiaeth
Seicoleg
Tecstilau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach [e]
Seicoleg
TGCh [e]
Mathemateg
Addysg Gorfforol
Llanidloes High School Celf a Dylunio: Celf Gain
Mathemateg
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Sports Coaching
Drama a Theatr
Diploma mewn TG
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Addysg Gorfforol
Busnes
Hanes
Ffiseg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Twristiaeth
Cemeg
Gwyddor y Môr [e]
Troseddeg
Welshpool High School Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Bagloriaeth Cymru
Mathemateg
Addysg Gorfforol
Sports Coaching and Development
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Ffrangeg [e]
Dylunio a Thechnoleg
Sports Coaching and Development
Drama a Theatr
Daearyddiaeth
Busnes
Sports Coaching and Development
Cemeg
Cerddoriaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Sports Coaching and Development
Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg
Astudio'r Cyfryngau
Sports Coaching and Development
Newtown 6th Form Partnership Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Hanes
Cemeg
Seicoleg
Daearyddiaeth
Ffiseg
Bagloriaeth Cymru
Law [e]
Celf a Dylunio
Mathemateg
Bioleg
Cymdeithaseg [e]
NPTC Group of Colleges - Newtown Ffotograffiaeth
Dylunio Graffig
Busnes
TGCh
Sports Coaching
Cynnig Du Powys
Provider A B C D E
Powys Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e] Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad [e]
Ysgol Calon Cymru Bioleg
Lletygarwch
Daearyddiaeth
Drama a Theatr
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg
Ffrangeg
Hanes
Chwaraeon
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Hanes
Mathemateg
Busnes
Cerddoriaeth
Cymraeg Mamiath
Cerddoriaeth
Ffiseg
Astudiaethau Crefyddol
Addysg Gorfforol
Celf a Dylunio
Cemeg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Hanes
Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach
Seicoleg [e]
Cymraeg Ail Iaith [e]
Gwernyfed High School Astudio'r Cyfryngau
Daearyddiaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Cemeg
Celf a Dylunio: Celf Gain
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Ffiseg
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Hanes
Busnes
Bioleg
Drama a Theatr
Brecon High School Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mathemateg
Chwaraeon
Drama a Theatr
Daearyddiaeth [e]
Technoleg Cerddoriaeth
Bioleg
Hanes
Crickhowell High School Cemeg
Cyfrifiadureg [e]
Drama a Theatr
Law
Mandarin
Seicoleg
Chwaraeon
Ffrangeg
Mathemateg
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
Twristiaeth
Chwaraeon
Celf a Dylunio
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
TGCh
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Troseddeg
Chwaraeon
Busnes
Mathemateg Bellach
Hanes
Mathemateg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Chwaraeon
Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Astudio'r Cyfryngau
Ffiseg
Almaeneg [e]
Chwaraeon
Ysgol Maesydderwen Mathemateg
Llenyddiaeth Saesneg
Bioleg
Celf a Dylunio
Diploma Cymhwysol Busnes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ffiseg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Astudiaethau Crefyddol
Dylunio a Thechnoleg
Gwyddor Meddygol
Cemeg
Ffrangeg [e]
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
NPTC Group of Colleges - Brecon Beacons Ffotograffiaeth
Celf, Crefft a Dylunio
TGCh
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Sports Coaching and Development
Busnes a'r Gyfraith