Brecon High School


Am

Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn lle dysgu bywiog a fydd yn gallu brolio cyfleusterau o'r radd flaenaf yn 2019 pan symudwn i'n hadeilad newydd. Mae gennym ddarpariaeth gref, sy'n cyfuno profiadau dysgu a bugeiliol o ansawdd uchel i'r holl ddisgyblion.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: No

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mathemateg
Chwaraeon
Drama a Theatr
Daearyddiaeth [e]
Technoleg Cerddoriaeth
Bioleg
Hanes
Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Technoleg Cerddoriaeth

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer ...

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy