Brecon High School


Am

Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn lle dysgu bywiog a fydd yn gallu brolio cyfleusterau o'r radd flaenaf yn 2019 pan symudwn i'n hadeilad newydd. Mae gennym ddarpariaeth gref, sy'n cyfuno profiadau dysgu a bugeiliol o ansawdd uchel i'r holl ddisgyblion.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: No

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mathemateg
Chwaraeon
Drama a Theatr
Daearyddiaeth [e]
Technoleg Cerddoriaeth
Bioleg
Hanes
Image for
Technoleg Cerddoriaeth

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer ...

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy