Ysgol Bro Hyddgen


Am

Gall Chweched Dosbarth Ysgol Bro Hyddgen gynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg neu�r Saesneg. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y Chweched) am ragor o wybodaeth: [email protected]

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: Yes

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Amaethyddiaeth
Celf a Dylunio
Busnes
Bioleg [e]
Bioleg [e]
Cemeg
Cerddoriaeth
Cymraeg Mamiath
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffrangeg
Hanes
Mathemateg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Mathemateg Bellach [e]
Seicoleg [e]
Gwyddor Meddygol
Chwaraeon
Tecstilau
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
TGCh
Ffiseg
Ffotograffiaeth
Amaethyddiaeth
Celf a Dylunio
Busnes
Bioleg [e]
Bioleg [e]
Cemeg
Cerddoriaeth
Cymraeg Mamiath
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffrangeg
Hanes
Mathemateg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Mathemateg Bellach [e]
Seicoleg [e]
Gwyddor Meddygol
Chwaraeon
Tecstilau
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
TGCh
Ffiseg
Ffotograffiaeth
Amaethyddiaeth
Celf a Dylunio
Busnes
Bioleg [e]
Bioleg [e]
Cemeg
Cerddoriaeth
Cymraeg Mamiath
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Ffrangeg
Hanes
Mathemateg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Mathemateg Bellach [e]
Seicoleg [e]
Gwyddor Meddygol
Chwaraeon
Tecstilau
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
TGCh
Ffiseg
Ffotograffiaeth