Ysgol Uwchradd Caereinion


Am

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Caereinion yn gymuned gynhwysol, gefnogol a dwyieithog. Mae gennym draddodiad academaidd cryf sy'n cynnig dosbarthiadau bach, a staff profiadol sy�n rhoi arweiniad rhagorol a chefnogaeth fugeiliol. Rydym yn ymdrechu i feithrin dyheadau ein myfyrwyr fel eu bod yn cyflawni eu potensial.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Optional

  Gwisg: Yes

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Bagloriaeth Cymru
Law
Ffrangeg
Cemeg
Addysg Gorfforol
Llenyddiaeth Saesneg
Bioleg
Bioleg
Cymraeg Mamiath
Celf a Dylunio
Hanes
Hanes
Seicoleg
Daearyddiaeth
Cerddoriaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Daearyddiaeth [e]
Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cymraeg Mamiath

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Dysgwch fwy

Image for
Celf, Crefft a Dylunio

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer ...

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio: Celf Gain

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy