Ysgol Calon Cymru


Am

Mae Ysgol Calon Cymru yn chweched dosbarth o oddeutu 150 o fyfyrwyr yng nghanol Powys. Rydym yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'n academaidd ac yn gymdeithasol ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. Rydym yn ymfalch�o, nid yn unig yn y safonau academaidd uchel yr ydym yn ceisio eu cyflawni, ond hefyd yn ein hymdrech i ddatblygu dysgwyr hyderus, uchelgeisiol ac annibynnol.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: No

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Bioleg
Lletygarwch
Daearyddiaeth
Drama a Theatr
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio a Thechnoleg
Ffrangeg
Hanes
Chwaraeon
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Hanes
Mathemateg
Busnes
Cerddoriaeth
Cymraeg Mamiath
Cerddoriaeth
Ffiseg
Astudiaethau Crefyddol
Addysg Gorfforol
Celf a Dylunio
Cemeg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Hanes
Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach
Seicoleg [e]
Cymraeg Ail Iaith [e]
Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg Bellach

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu ...

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio ach difyrru ach helpu i ddeall y dylanwadau...

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut mae Cerddoriaeth ...

Dysgwch fwy

Image for
Ffrangeg

Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'...

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cerddoriaeth

Cwrs UG/Safon Uwch yw cerddoriaeth sydd wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu...

Dysgwch fwy

Image for
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Lletygarwch

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy