Crickhowell High School


Am

Mae Ysgol Uwchradd Crughywel yn ysgol lwyddiannus gyda Chweched Dosbarth o tua 200 o ddisgyblion sy�n uwch na�r trothwy a argymhellir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau ysgolion bywiog. Rydym yn gallu cynnig ystod eang o gyrsiau. Ar hyn o bryd mae myfyrwyr yn gallu astudio 24 o bynciau Safon Uwch gwahanol yn ogystal �'n BTEC Chwaraeon (gyda chefnogaeth Gleision Caerdydd).

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Unknown

  Parcio: Unknown

  Oddi ar y safle: Unknown

  Cardiau ID: Unknown

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Cemeg
Cyfrifiadureg [e]
Drama a Theatr
Law
Mandarin
Seicoleg
Chwaraeon
Ffrangeg
Mathemateg
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Crefyddol
Twristiaeth
Chwaraeon
Celf a Dylunio
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
TGCh
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Troseddeg
Chwaraeon
Busnes
Mathemateg Bellach
Hanes
Mathemateg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Chwaraeon
Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Astudio'r Cyfryngau
Ffiseg
Almaeneg [e]
Chwaraeon
Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Mandarin

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Ffrangeg

Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'...

Dysgwch fwy

Image for
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Maen berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y bydd...

Dysgwch fwy

Image for
Cyfrifiadureg

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut mae Cerddoriaeth ...

Dysgwch fwy

Image for
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant y...

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio ach difyrru ach helpu i ddeall y dylanwadau...

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg Bellach

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu ...

Dysgwch fwy

Image for
Law

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy