Gwernyfed High School


Am

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Gwernyfed yn cynnig un ar ddeg pwnc Lefel Uwch mewn lleoliad gwledig syfrdanol. Mae arbenigwyr pwnc a mentora o ansawdd uchel yn cefnogi pobl ifanc ar y llwybr o'u dewis. Mae mynediad at gyfleoedd i roi profiadau o ran arweinyddiaeth, gwirfoddoli, gwaith elusennol, chwaraeon a Chynllun Gwobrau Dug Caeredin yn datblygu'r unigolyn cyfan.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Astudio'r Cyfryngau
Daearyddiaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Cemeg
Celf a Dylunio: Celf Gain
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Ffiseg
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Hanes
Busnes
Bioleg
Drama a Theatr
Image for
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio ach difyrru ach helpu i ddeall y dylanwadau...

Dysgwch fwy

Image for
Cymdeithaseg

Yn aros am gyfieithiad.

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Maen berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y bydd...

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant y...

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy