Gwernyfed High School


Am

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Gwernyfed yn cynnig un ar ddeg pwnc Lefel Uwch mewn lleoliad gwledig syfrdanol. Mae arbenigwyr pwnc a mentora o ansawdd uchel yn cefnogi pobl ifanc ar y llwybr o'u dewis. Mae mynediad at gyfleoedd i roi profiadau o ran arweinyddiaeth, gwirfoddoli, gwaith elusennol, chwaraeon a Chynllun Gwobrau Dug Caeredin yn datblygu'r unigolyn cyfan.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Astudio'r Cyfryngau
Daearyddiaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Cemeg
Celf a Dylunio: Celf Gain
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Ffiseg
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Hanes
Chwaraeon
Busnes
Bioleg
Drama a Theatr
Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cymdeithaseg

Yn aros am gyfieithiad.

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio ach difyrru ach helpu i ddeall y dylanwadau...

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant y...

Dysgwch fwy

Image for
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Dysgwch fwy

Image for
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Maen berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y bydd...

Dysgwch fwy