Ysgol Llanfyllin


Am

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Llanfyllin yn gymuned ddysgu fywiog o dros 120 o fyfyrwyr. Mae gennym ddarpariaeth academaidd gref, sy'n cynnwys amrywiaeth eang o bynciau Safon Uwch i fodloni diddordebau ac uchelgeisiau amrywiol ein myfyrwyr.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: Yes

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Cemeg
Celf a Dylunio: Celf Gain
Peirianneg
Drama a Theatr
Cymraeg Mamiath
Diploma mewn Busnes
Ffiseg
Ffrangeg
Hanes
Ffotograffiaeth
Cerddoriaeth [e]
Bioleg
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Astudio'r Cyfryngau
Amaethyddiaeth
Seicoleg
Tecstilau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg Bellach [e]
Seicoleg
TGCh [e]
Mathemateg
Addysg Gorfforol
Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Diploma mewn Busnes

I'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydym yn cynnig Tystysgrif mewn Busnes, sy'n gyfwerth ag...

Dysgwch fwy

Image for
Ffrangeg

Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'...

Dysgwch fwy

Image for
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut mae Cerddoriaeth ...

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer ...

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg Bellach

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu ...

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Cymraeg Mamiath

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Tecstilau

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant y...

Dysgwch fwy

Image for
Amaethyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy