Llanidloes High School


Am

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Llanidloes yn ymfalcho yn ei safonau academaidd rhagorol, cefnogaeth fugeiliol a phynciol, a chyfleoedd allgyrsiol ar rhai syn gysylltiedig gwaith syn paratoi disgyblion ar gyfer y cam nesaf pan fyddant yn gadael. Maen datblygu unigolion aeddfed, annibynnol sy'n barod ar gyfer prifysgol, cyflogaeth neu brentisiaethau.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Optional

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: Yes

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Celf a Dylunio: Celf Gain
Mathemateg
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Sports Coaching
Drama a Theatr
Diploma mewn TG
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Addysg Gorfforol
Busnes
Hanes
Ffiseg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Twristiaeth
Cemeg
Gwyddor y Mr [e]
Troseddeg
Image for
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Law

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio ach difyrru ach helpu i ddeall y dylanwadau...

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Gwyddor y Mr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Troseddeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Maen berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y bydd...

Dysgwch fwy

Image for
Cyfryngau Digidol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg Bellach

Maer cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol syn ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth ach dealltwriaeth tu ...

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Dysgwch fwy

Image for
GCh Cymhwysol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Twristiaeth

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth.

Dysgwch fwy

Image for
Dinasyddiaeth Glasurol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy