Ysgol Maesydderwen


Am

Mae Ysgol Maesydderwen yn cynnig llawer o gyfleodd ar gyfer y chwed dosbarth. Rydym ni'n croesawu nhw sydd gweithion galed ac yn dangos ymroddiad er mwyn ddatblygu a bod yn llwyddiannus. Rydym ni'n cefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc gydag awyrgylch, adnoddau ac addysgu ardderchog.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: Yes

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Mathemateg
Llenyddiaeth Saesneg
Bioleg
Celf a Dylunio
Diploma Cymhwysol Busnes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ffiseg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Astudiaethau Crefyddol
Dylunio a Thechnoleg
Gwyddor Meddygol
Cemeg
Ffrangeg [e]
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Gwyddor Meddygol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant y...

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy