Newtown 6th Form Partnership


Am

Mae Partneriaeth 6ed Dosbarth y Drenewydd yn gydweithrediad dysgu cyffrous rhwng Ysgol Uwchradd y Drenewydd a Choleg Castell-nedd Port Talbot (NPTC). Rydym yn gallu cynnig ystod eang o bynciau Safon Uwch a galwedigaethol traddodiadol, i ddiwallu anghenion amrywiol ein dysgwyr.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: No

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: Yes

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Hanes
Cemeg
Seicoleg
Daearyddiaeth
Ffiseg
Bagloriaeth Cymru
Law [e]
Celf a Dylunio
Mathemateg
Bioleg
Cymdeithaseg [e]
Image for
Law

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut mae Cerddoriaeth ...

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Enrichment Block

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Saesneg Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cymdeithaseg

Yn aros am gyfieithiad.

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Busnes a'r Gyfraith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer ...

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio Graffig

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Enrichment Block

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy