Welshpool High School


Am

Mae gan Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd y Trallwng hanes profedig o berfformiad academaidd cryf, ynghyd ag ystod eang o gyfleoedd cyfoethogi a system ofalgar o gefnogi myfyrwyr. Rydym yn haeddiannol falch o'n myfyrwyr a'u cyflawniadau.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Optional

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: No

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E
Technoleg Gwybodaeth BTEC Lefel 3
Bagloriaeth Cymru
Mathemateg
Addysg Gorfforol
Sports Coaching and Development
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Ffrangeg [e]
Dylunio a Thechnoleg
Sports Coaching and Development
Drama a Theatr
Daearyddiaeth
Busnes
Sports Coaching and Development
Cemeg
Cerddoriaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Sports Coaching and Development
Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg
Astudio'r Cyfryngau
Sports Coaching and Development
Image for
Diploma mewn Busnes

I'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydym yn cynnig Tystysgrif mewn Busnes, sy'n gyfwerth ag...

Dysgwch fwy

Image for
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan ch...

Dysgwch fwy

Image for
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, ll...

Dysgwch fwy

Image for
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cy...

Dysgwch fwy

Image for
Ffrangeg

Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'...

Dysgwch fwy

Image for
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau syn hanfodol ar gyfer ...

Dysgwch fwy

Image for
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Diploma mewn Busnes

I'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydym yn cynnig Tystysgrif mewn Busnes, sy'n gyfwerth ag...

Dysgwch fwy

Image for
Astudio'r Cyfryngau

Maer cyfryngau ar diwydiant cyfathrebu ymhlith diwydiannau mwyar byd. Maer cwrs hwn yn cychwyn ar y broses o...

Dysgwch fwy

Image for
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
GCh Cymhwysol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a g...

Dysgwch fwy

Image for
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

Image for
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy