Myfyrwyr

Dysgu mwy am gefnogaeth, cyfleoedd a chymorth ariannol ar gyfer dysgwyr sy’n meddwl ymuno.

...
Cymorth ariannol

Gallwch chi fod â hawl i Lwfans Cynhaliaeth Addysg os ydych yn astudio gydag un o’r darparwyr dysgu.

Mwy o wybodaeth
...
Cefnogaeth Ddysgu

Mae gan Bowys hanes gwych o gynnig cefnogaeth ac arweiniad o’r radd flaenaf i ddysgwyr Ôl-16.

Mwy o wybodaeth
...
Cyfleoedd

Mae ein darparwyr dysgu’n cynnig llawer o gyfleoedd ar ben eich astudiaethau gan gynnwys rhaglen cyfoethogi dysgu gwych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth
Cludiant

Dysgwch fwy am gludiant Ôl-16, eich hawliau a theithio o amgylch sir hardd Powys.

Mwy o wybodaeth
...
...
Rhwydwaith SEREN

Mae Rhwydwaith Seren yn cefnogi dim ond y myfyrwyr mwyaf galluog ac yn helpu’r myfyrwyr hyn i gael mynediad i’r prifysgolion gorau. Mae Powys yn aelod o Hwb Seren Castell-nedd Port Talbot, Powys, a Phen-y-bont ar Ogwr sy’n cynnwys pob un o ysgolion Powys.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar llyw.cymru
Barod?

Mae gwneud cais i ddarparwr Llwybrau Dysgu Powys yn gyflym, syml ac i gyd ar-lein!

Gwneud cais nawr